sitemap | homeEenmalige of periodieke deepcleaning van:

uw keuken:

Hygiëne, je mist het pas als het er niet is. Als horecaondernemer of werknemer weet u dat hygiënisch werken noodzakelijk is om uw gasten een veilig product te bieden. Waarschijnlijk kent u de meeste hygiëne-regels en past u ze ook toe. Op 14 december 1995 is de nieuwe warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen van kracht geworden. Bedrijven die eet- en drinkwaren bereiden, verwerken, vervoeren of behandelen, moeten volgens deze regeling hun productiewijze zo beheersen dat zij de veiligheid van hun producten kunnen garanderen. Het doel hiervan: bedreigingen voor de gezondheid voorkomen of beperken tot een acceptabel niveau. De nieuwe Warenwetregeling verplicht onder andere horecabedrijven na te gaan welke risico's het omgaan met voedsel in het bedrijf met zich meebrengt voor de gezondheid van de gast. Ook moet het bedrijf op papier vastleggen welke maatregelen het neemt om bedreigingen voor de gezondheid te voorkomen, welke controles het uitvoert en wat de resultaten hiervan zijn. De wet schrijft voor dat ondernemers hiervoor een HACCP-systeem dienen te gebruiken.
(Bron: hygiënecode voor de horeca).

Eekhout Fase kan de reiniging van uw keuken verzorgen.

Structureel onderhoud van uw keuken: Deze reiniging zal aan de hand van een vooraf, in overleg met u, opgesteld HACCP handboek worden uitgevoerd EN geregistreerd.

I
ndien u voor éénmalige deepcleaning kiest, zal Eekhout Fase aan de hand van een vooraf, in overleg met u,  afgestemd werkprogramma uw keuken grondig reinigen met alle professionele middelen en materialen die nodig zijn om het hygiëneniveau van uw keuken te verbeteren.
Methodieken die hierbij gebruikt kunnen worden zijn o.a. inschuimen en stoomreiniging.

Tevens zullen wij u van advies willen dienen waar het gaat om het doorvoeren van technische aanpassingen ten einde het schoonmaakonderhoud te verbeteren en/of te vergemakkelijken.

Uw sanitair:

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat veel mensen het schoonmaakniveau van een pand bepalen op basis van het sanitair. Een smerig toilet geeft een smerig idee van het gehele pand. Naast het feit dat schoon sanitair dus voor een groot deel de beleving van mensen bepaalt, dienen we ook niet te vergeten dat schoon sanitair zeer belangrijk is voor de hygiëne!

Uit het toiletonderzoek 2007 is gebleken dat veel toiletten niet alleen ervaren worden als smerig, maar dat ook metingen aantonen dat toiletten in veel gevallen niet goed schoon zijn. Zie resultaten van deze test onderaan deze pagina. (Bron: Service Management)

Naast goed dagelijks onderhoud van uw sanitair is goed periodiek onderhoud ook van zeer groot belang. Doet u dit niet, dan maakt u niet alleen het dagelijks onderhoud moeilijker en onbevredigender, maar krijgt u ook gewoon problemen met de hygiëne.
Denk maar eens aan smerige tegelwanden en vloeren, kalkranden en urinesteen in sanitair, om nog maar niet te spreken van een bijna onmogelijk te verwijderen stank.

Eekhout Fase kan éénmalig of op een structurele basis dit periodieke onderhoud voor u verzorgen.
Wij zullen dit onderhoud o.a met behulp van professionele stoomapparatuur uitvoeren. Met deze methodiek wordt niet alleen alle vuil verwijderd, maar worden tevens de bacteriën gedood en de vervelende stank enorm verminderd en meestal zelfs geheel verwijderd!  
Kortom: Een deepcleaning van uw sanitair geeft niet alleen een beter beeld van uw gehele pand, maar is ook essentieel voor een goede hygiëne.

Resultaten Toilettest 2007
De uitkomst van dit jaar, 21 procent goed, is wat beter dan 2006 met 12 procent goed. Vooral de herentoiletten waren met
23 procent goed (in 2006: 9 procent) een stuk schoner. Het percentage goed steeg bij de dames van 13 naar 19 procent.
In openbare toiletten is het aan te bevelen om vooral contact met de zitting te vermijden (maar dat vermoede u al): 51
procent is vervuild. Pas ook op met de knop van de kraan, daarvan is 33 procent verontreinigd. Dan de spoelknoppen: 1 op
de 4 (26 procent) bleek ernstig besmet. De knop aan de binnenkant van de deur, in combinatie dat draaiknopje van het slot,
bleek in 10 procent van de gevallen besmet, 1 op de 10 dus. Als u ‘in het openbaar’ naar het toilet moet, ga dan bij voorkeur
naar een ziekenhuis, een kruisgebouw of een dokterspraktijk, want daar bleek 31 procent echt schoon. Tweede en derde (20 procent goed)
staan de sectoren horeca en de warenhuizen, bouwmarkten en tuincentra. Onderaan staan (15 procent goed) openbare gebouwen als gemeentehuizen, (tank)stations, sportcomplexen en bibliotheken.