sitemap | homeWij, Eekhout Fase, eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer. Wij kunnen onze bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy.


Voor welke doeleinden gebruikt Eekhout Fase uw gegevens?
Eekhout Fase respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.eekhoutfase.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw reacties via de on-line invulformulieren zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met betrekking tot de geregistreerde doelstellingen .
1. De aan Eekhout Fase ter beschikking gestelde gegevens worden verwerkt om tot incasso van de door onze opdrachtgevers uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen.
2. Daarnaast het op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso vaststellen van een scoringswaarde, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld.
3. Het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen.
Op diverse pagina's op deze website kan Eekhout Fase u vragen om informatie voor een specifiek doel, zoals persoonlijke gegevens op te geven zoals uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om met uw toestemming (aanmelding) een nieuwsbrief te sturen dan wel om uw reactie te verwerken die u heeft gegeven via een van de on-line invulformulieren op de website.
Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen, die zijn gekoppeld aan uw Internet Protocol adres (IP-adres). Wanneer u onze site bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de web-server noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet-provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd. Het is voor ons niet mogelijk om alleen aan de hand van uw IP-adres uw identiteit te achterhalen, als u die ons niet zelf mededeelt.

Eekhout Fase verwerkt uw gegevens
Eekhout Fase verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de geregistreerde doelstellingen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de doelstellingen en uw reactie. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw e-mailadres
Uw e-mailadres wordt slechts bewaard indien u dit direct aan ons opgeeft of indien dit in verband met een reactie of een vraag aan ons wordt verstrekt. Eekhout Fase gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt hebt. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.